Åpningstid/samtaler gjennomføres primært i tiden: mandag til fredag kl. 8:00-16:00

Det kan gjøres avtale om samtale på ettermiddag/kveld individuelt.

Når det gjelder forespørsel om kurs avtales også dette individuelt. Det er mulighet for kursvirksomhet både på kveld og i helger.