Jeg er født i 1961, var ferdigutdannet lege i 1989 og spesialist i allmennmedisin i 1998. Etter seks år som allmennlege i Østre Toten valgte jeg å gå inn i psykiatrien. I 2005 var jeg ferdig spesialist i psykiatri/ psykiater. Senere har jeg også fullført treårig videreutdanning i Gruppepsykoterapi ved Institutt for gruppeanalyse i Oslo.

Jeg har jobbet innenfor de fleste spesialfeltene i psykiatrien både på sykehusposter og i poliklinisk sammenheng. Fra 2005 til 2013 ledet jeg Spesialpost for stemningslidelser (depresjoner og manier) ved Reinsvoll sykehus. De fleste pasienter var plaget med alvorlige depresjoner eller bipolar lidelse, men utredning og behandling av ADHD, personlighetsforstyrrelser, angstlidelser og traumatisering var også en del av jobben. Tilnærmingen var preget av grundig utredning og et strukturert behandlingstilbud. Behandlingen ga rom for læring av andre pasienter, det var tilbud om gruppesamtaler og undervisning samt tilbud om individualterapi og individuell vurdering og oppfølging av medisinering. 

På Spesialavdeling for stemningslidelser jobbet vi som nevnt med utredning og behandling av bipolar lidelse. Både da og senere har jeg vært aktiv i Bipolar foreningen med svartjenesten «Psykiateren svarer» og med utviklingen og gjennomføringen av Lærings- og mestringskurs.

Se her for en beskrivelse av min måte å jobbe på: youtube.com 

Etter at Spesialposten for stemningslidelser ble nedlagt juni 2013 har jeg jobbet som overlege på akuttpost på Reinsvoll og ved poliklinikken på DPS Gjøvik frem til oppstart av privatpraksis høsten 2016.