Gjeldende fra 01.09.2020

(Det gjøres oppmerksom på at jeg ikke har driftstilskudd fra Helse Sørøst, hvilket betyr at jeg ikke mottar noen form for offentlig støtte)

1. samtale/kan også benyttes ellers, 75 minutter: 1550 kr
Etterfølgende samtaler/ standard tid, 45 minutter: 1200 kr

Hvis konsultasjonen av ulike grunner foregår på video eller på telefon gjelder samme takst som ved oppmøte.

Kveldstimer (etter kl 16:00) kan avtales individuelt: 1700 kr for 1. samtale, 1350 kr for etterfølgende samtaler


Utfylling av erklæring/skriftlig arbeid: 400 kr pr 15 minutter medgått tid


Telefonkonsultasjon: For korte problemstillinger, inntil 20 minutter 450 kr


Veiledning: Samme takst som for konsultasjoner forøvrig

Elektronisk konsultasjon: 125 kr

Resepter: 125 kr

Utskrifter: 125 kr


Kurs: Pris fastsettes etter avtale.

Viktig info:

Betaling gjøres etter gjennomført konsultasjon, med kort.  Man kan ikke betale forsinket, med faktura, hvis det ikke er gjort avtale om dette på forhånd. 
Avbestilling senere enn 48 timer belastes med 50% av oppsatt takst.