Gjeldende fra 12.09.2016

(Det gjøres oppmerksom på at jeg ikke har driftstilskudd fra Helse Sørøst, hvilket betyr at jeg ikke mottar noen form for offentlig støtte)

1. samtale, 75 minutter: 1500 kr
Etterfølgende samtaler, 45 minutter: 1150 kr

Kveldstimer (etter kl 16:00) kan avtales individuelt: 1650kr for 1. samtale, 1300kr for etterfølgende samtaler


Utfylling av erklæring/skriftlig arbeid: 350 kr pr 15 minutter medgått tid
Telefonkonsultasjon: Inntil 20 minutter 400kr
Veiledning: Samme takst som for konsultasjoner forøvrig


Kurs: Pris fastsettes etter avtale

Betaling gjøres etter gjennomført konsultasjon, med kort.
Avbestilling senere enn 48 timer belastes med 50% av oppsatt takst.